Velkommen til Sandnes kulturskole.
Her finner du informasjon om vårt fagtilbud, arrangementer, utstillinger, konserter mm

Informasjon om skolen     *    Her søker du plass ved Sandnes kulturskole  *    Logg inn for elever og foresatte     *    Vår serviceerklæring    *    Skolerute   *   Kontaktinfo ansatte

Kommende aktiviteter

25-01-2018 kl. 19:00
 
26-01-2018 kl. 15:30
 
05-02-2018 kl. 19:00
 

#sandneskulturskole

#sandneskulturskole_kunstfag

Facebook