Vårt liv, våre meninger

Vårt Liv, våre meninger

Våren 2015 satte vi opp "Vårt Liv, våre meninger". Det var en egenlaget forestilling som handlet om elevenes syn på hvordan det er å være barn i dag, på godt og vondt. Elevene gikk i 5 klasse.

Vårt liv