Lærere i drama

Lærere i drama

Liv Huisman-Aase er utdannet Faglærer Drama med fordypning BarneteaterKunst ved Universitetet i Agder.
Hun har jobbet som dramalærer ved ulike kulturskoler og som freelancer i historiefortelling, regi og dramaopplegg. 
Som dramalærer ved Sandnes kulturskole fokuserer hun på at elevene skal få kjennskap til ulike teaterformer,
erfaring med å sette opp forestillinger både fra manus og fra egne ideer og utvikle sine kreative og sceniske evner.

 

 

Matias Kuoppola er skuespiller, utdannet på GITIS, Scandinavia i Danmark og jobber også som freelance sanger.
Han har jobbet som skuespiller på forskjellige teatere i Finland. Han har også jobbet på Rogaland teater.
Som dramalærer i Sandnes kulturskole fokuserer han på at elevene skal lære å jobbe godt sammen i gruppe,
bli bekvemme på scenen, bruke kropp og stemme på en uttryksfull måte og bli kjent med forskjellige måter å lage teater.
Matias skal ha permisjon fra september 2017 for blant annet jobbe på Roagaland teater


Torhild Øvestad Rosell er master i teater og dramapedagogikk og jobber, i tillegg til kulturskolen, 
ved Universitet i Stavanger i sosialpedagogikk med bl,a teaterfag som verktøy.
Som lærer ved kulturskolen er fokuset gruppedannelse og den enkelte elevs muligheter.
Hun er opptatt av at elevene skal få innblikk i, og bli kjent med mangfoldet av forskjellige teaterformer.

 

 


Viktorija R. Davies er utdannet teaterregissør og har Master i teatervitenskap.
i 2015 ble hun også kvalifisert til lærer. Hun har lang erfaring av å jobbe både med profesjonelle og
amatør skuespillere, og skriver bl.a. artikler til figurteatertidskrift "Ånd i Hanske". 
Hun har jobbet på kulturskolen som dramalærer siden 2009 og fokuserer på
realistisk skuespillerteknikk (Stanislavski metode), figurteater og arrangementsregi.  
Viktorija er vikar for Matias fra september 2017

 

Marianne Stenerud er utdannet praktisk-estetisk faglærer me fordypning i drama og fortellerkunst. Utenom dramaundervisningen ved Sandnes kulturskole arbeider Marianne som fortellerkunstner. Hennes spesialitet er oppsetninger for barn og hun har i mer enn ti år gjennomført mange forestillinger og turnèer for barnehager, skoler og familier. Hun opptrer i ulike konstellasjoner, ofte alene med fortellingene, men også i samarbeid med filosofer, musikere, komponister, hele symfoniorkester eller andre fortellere.
Marianne er vikar for Torhild Øvestad Rosell.