Lærere i drama

Liv Huisman-Aase er utdannet Faglærer Drama med fordypning BarneteaterKunst ved Universitetet i Agder.
Hun har jobbet som dramalærer ved ulike kulturskoler og som freelancer i historiefortelling, regi og dramaopplegg. 
Som dramalærer ved Sandnes kulturskole fokuserer hun på at elevene skal få kjennskap til ulike teaterformer,
erfaring med å sette opp forestillinger både fra manus og fra egne ideer og utvikle sine kreative og sceniske evner.

 

 

Matias Kuoppola er skuespiller, utdannet på GITIS, Scandinavia i Danmark og jobber også som freelance sanger.
Han har jobbet som skuespiller på forskjellige teatere i Finland. Han har også jobbet på Rogaland teater.
Som dramalærer i Sandnes kulturskole fokuserer han på at elevene skal lære å jobbe godt sammen i gruppe,
bli bekvemme på scenen, bruke kropp og stemme på en uttryksfull måte og bli kjent med forskjellige måter å lage teater.
Matias skal ha permisjon fra september 2017 for blant annet jobbe på Roagaland teater

 

Kine Marie Øglend er utdannet skuespiller ved Nordisk Institutt for Scene og Studio i Oslo.

Hun jobber forutenom dramalærer som freelanceskuespiller innenfor det friefeltet med blant annet voice, teater og film. Kine har jobbet som dramalærer i ulike organisasjoner og teaterlag og skrevet, regissert og produsert for kompaniet "Teater Åndsverk". 

Som dramalærer for Sandnes kulturskole ønsker hun å ha fokus på å skape trygge grupper, gi en innføring i ulike teaterformer, møte klassiske tekster i ny drakt og lære elevene å utvikle egne forestillinger fra idé til ferdig produksjon.