Nyheter fra dramaseksjonen ved Sandnes kulturskole

3. april hadde vi en stor teaterdag