Vårt Liv, våre meninger

Våren 2015 satte vi opp "Vårt Liv, våre meninger". Det var en egenlaget forestilling som handlet om elevenes syn på hvordan det er å være barn i dag, på godt og vondt. Elevene gikk i 5 klasse.