Kunstfag 60+

 

Kurs i tegning og maling på Sandnes kulturskole

Dette er et tilbud til aktive eldre.

Lærerne har kunstfaglig utdanning og er arbeidende kunstnere. De veksler om å undervise og veilede. Hver kursdag er det to lærere med i grupper på 12-15 elever.

 

Kurset tilpasses nybegynnere og mer erfarne deltakere. Aldersspennet er +/- 60 opp i over 80 år. Kursene tilpasses i stor grad til deltakernes ønsker og interesser, samtidig som det gis innføring i ulike teknikker og materialbruk. Forskjellige tegneteknikker som blyant, penn, kull og kritt, maleteknikker som akryl og akvarell.

Lærere: Gunn Tjensvold, Cathrine Gilje og Gry Hege Rinaldo.

Sted: Sandnes kulturskole (Vågenskolen) Holbergsgate 23.

Gjennomføres i perioden torsdag 19. september – torsdag 14.november 2019.  Kurset går over 8 uker med fri i høstferien.

Gruppe 1. Torsdager kl. 10:00 – 12:30 har vekt på tegning.

Gruppe 2. Torsdager kl. 13:00 – 15:30 har vekt på maling.

Det blir anledning til å melde seg på to kurs hvis det er plass, men vi vil prioritere at alle søkere får plass på en gruppe først.

Noen plasser settes av til yngre uføre/honnør.

Vi tar imot søkere fra hele regionen, men søkere fra Sandnes kommune vil ha fortrinnsrett.

 

Pris kr. 2200 per kurs (inkluderer kursavgift og materiell). Faktura mottas etter bekreftet plass.

 

Påmelding skjer på nettsiden til Sandnes kulturskole på  www.sandneskulturskole.no under Kunstfag.

Skriv i kommentarfeltet på digitalt søknadsskjema hvilket tidspunkt/ gruppe du ønsker for kurset.

Påmeldingsfrist innen 10. september 2019.

Alle påmeldte vil automatisk bli satt på venteliste. Det gis beskjed innen 12.09 om tildelte plasser på kurset. Vi vil så langt som mulig prøve å oppfylle deres ønsker om gruppe-plassering, men må også ta hensyn til fordelingen.

Kontakt: kulturskolen@sandnes.kommune.no/ tlf: 51921520/45421244

Merk: Gjennomføring av kursene forutsetter tilstrekkelig påmelding.

Her kommer du til påmeldingsskjema - velg visuell kunstfag og deretter kunstfag 60+