Velkommen til Musikkbarnehage i
Sandnes kulturskole!

 

Lek, utforskning, bevegelse og musikkglede er hovedfokus for hver time. Barna lærer et bredt spekter av sanger og det brukes mye bevegelse i tilknytning til disse. Ganske tidlig introduserer vi barna for enkle instrumenter som rytmeegg, xylofoner og perkusjonsinstrumenter. Med utgangspunkt i improvisasjon får barna utvikle seg både musikalsk og motorisk. Aktivitetene tilpasses barnas ferdigheter etterhvert som de vokser til.

Nedre aldersgrense for å søke: fra 4år

Her kommer du til søknadsskjema

Musikk i barnehagen

Sandnes kulturskole tilbyr et prøveprosjekt med musikkveiledning i barnehager for 2017/208. Kulturskolen ønsker å styrke og videreutvikle musikkompetansen som allerede finnes i barnehagene ved å tilby musikkveiledning til ansatte i barnehager i Sandnes kommune. Ved å styrke kvaliteten på musikktilbudet som gis i barnehagen vil enda flere barn få oppleve gleden av musikk. 

Seks barnehager deltar i prosjektet: Stangeland, Trones, Hommersåk, Hana, Ganddal og Sørbø, og alle tilbys 10 uker med kurs og veiledning. Musikkpedagogen som vil gjennomføre musikkveiledningen heter Anita W. Dahl og er utdannet faglærer i musikk med en videreutdanning i musikkdidaktikk for førskolebarn og master i kunstfagsdidaktikk. 

Denne uken blir det Kick off på kulturskolen, torsdag 14. september kl. 10:00 – 14:00 i rom B120. Her vil barnehageansatte bli bli introdusert for det som venter dem. Vi ønsker de ansatte velkommen til Sandnes Kulturskole og lykke til med å bruke musikk aktivt i barnehagene!

Kontaktpersoner: Borgfrid Møen og Anita W. Dahl 

 

TIMEPLAN SKOLEÅRET 2016/17

Onsdag

16:30-17:30 4år

17:45-18:45 5år

Kursene følger skoleåret. Undervisningen foregår i rom B120, "Musikkbarnehagerommet".

 

TIMEPLAN SKOLEÅRET 2015/2016

Mandag 
16.30-17.30  4år
17.30-18.30  5år

Onsdag
17.15-18.00  4år
18.00-18.45  5årKursene følger skoleåret. Undervisningen foregår på ettermiddagstid i spesialtilpasset rom i vårt flotte nybygg.