Velkommen til vokalseksjonen i Sandnes kulturskole

Vi som underviser i sang er :

Jorunn Mykletun
Agnes-Beate Nyborg
Liv Runesdatter
Ella Snobl
Liv H. Særheim


Du vil få undervisning i det personlige instrumentet; sangstemmen og du vil lære om stemmen, pusteteknikk, formidling og hva du kan gjøre med stemmen din og hvordan du kan utvikle den.

Du får synge forskjellige type sanger fra den enkleste vise til mer avanserte sanger.

Nedre aldersgrense for å søke: fra 3. klasse