Nyheter

mandag 11. mars

Nå er det tid for re-registrering - les mer!


Nå er det tid for re-registrering!
 
Det er nå åpnet for re-registrering for neste skoleår.
Vi gjør oppmerksom på at alle elever må re-registrere seg, både de som skal fortsette og de som skal slutte. Skal du fortsette krysser du av for JA, skal du si opp plassen din krysser du av for NEI.
Dersom dere ønsker å søke på nye tilbud gjør dere dette under re-registreringen deres.
 
Spesiell informasjon angående elever på barnedans 
Elever på barnedans som ønsker å beholde plassen på dans og som skal begynne på skolen til høsten, skal re-registrere PÅ BARNEDANS. Danselærerne vil sammen med administrasjonen flytte dem til den gruppa de de ønsker å gå i. (Det vil bli delt ut et skjema i løpet av april / mai der dere krysser av for valgt stilart.) 
 
Spesiell informasjon til elever i korene
Dere skal re-registrere dere i det koret dere går i. Administrasjonen vil plassere koristene i riktig kor ut fra alder.
 
 
 
Vi minner om at elever som starter opp igjen neste skoleår må betale semesteravgift.
 
Frist for re-registrering: 15.05.19 Elever som ikke har re-registrert seg innen fristen mister plassen sin i kulturskolen.