Skip to main content

Kunstfag 60+

Kunstfag 60+  
TEGNING

Lærer Gry Hege Rinaldo har kunstfaglig utdanning og er aktiv kunstner. Hun vil legge opp kursene sånn at de passer for både nybegynnere og mer erfarne deltakere.
Aldersspennet er 60-80+. Kursene tilpasses i stor grad til deltakernes ønsker og interesser, samtidig som det gis innføring i ulike teknikker og materialbruk.
9 deltakere per gruppe.

10 torsdager i perioden 22.september - 1.desember
10 torsdager i perioden 9.februar - 27.april

Vi følger skoleruta. Ingen undervisning i høstferie, vinterferie og påskeuka.
Sted: Sandnes kulturskole (Vågenskolen), Holbergsgate 23.

Kurs 1. med vekt på tegning, torsdager 09:30 - 12:00. Lærer Gry Hege Rinaldo
Kurs 2. med vekt på tegning, torsdager 13:00 - 15:30. Lærer Gry Hege Rinaldo

Det er mulig å sette seg opp på begge kurs med en god pause midt på dagen.
Vi tar imot søkere fra hele regionen, men søkere fra Sandnes kommune vil ha fortrinnsrett.
Noen plasser kan settes av til yngre uføre/honnør.

Pris kr. 2900 (10 kursganger) per semester (inkluderer kursavgift og materiell).
Faktura mottas etter bekreftet plass.Det faktureres 1x høstsemester og 1x vårsemester.

Når du er påmeldt har du plassen hele skoleåret. Dersom du ønsker å si opp plassen for våren gjøres dette innen 1.desember. 
Påmelding skjer på nettsiden www.sandneskulturskole.no under Kunstfag.
Skriv i kommentarfeltet på digitalt søknadsskjema hvilket tidspunkt/ gruppe du ønsker for kurset, eventuelt om du ønsker begge kursene.
De som har vært registrert tidligere på våre kurs, kan ta kontakt direkte med vår resepsjon som vil registrere deres søknad. Kontakt: kulturskolen@sandnes.kommune.no /tlf: 51921520/45421244

Påmelding innen 15.september 2022.Dersom det blir stor etterspørsel vil tidlige påmeldinger gå foran.
Merk: Dersom det oppstår en situasjon som gjør at skolens lokaler må stenge, vil vi gjennomføre alternativ undervisning, f.eks på digital plattform.
Gjennomføring av kursene forutsetter tilstrekkelig påmelding.
 
Søk her